ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου είναι ένα έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την καταλληλότητα της εγκατάστασης για ασφαλή χρήση και λειτουργία και ανάλογα με την χρήση. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται βάση κανονισμού σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα από πιστοποιημένους τεχνικούς οι οποίοι έχουν τη γνώση και την πιστοποίηση (δικαίωμα υπογραφής) να διενεργούν τους ελέγχους. Πολλές φορές διαπιστώνω ότι υπάρχει […]

Continue Reading

ΔΕΗ: Προσλαμβάνει εισπρακτικές εταιρείες.

ΔΕΗ: Προσλαμβάνει εισπρακτικές εταιρείες.

H ΔΕΗ θα εντοπίζει και τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, ιδίως σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία Πρόσκληση σε δικηγορικά γραφεία κάνει η ΔΕΗ για την παροχή νομικών υπηρεσιών  διεκδίκησης απαιτήσεων  από ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς, τα οποία θα έχουν και το δικαίωμα να ψάξουν αν οι οφειλέτες έχουν περιουσιακά στοιχεία, εφόσον δεν ευοδώσουν οι εξωδικαστικές διαδικασίες.  Ειδικότερα, […]

Continue Reading

Τι πληρώνουμε για τη ΔΕΗ και τι προς τρίτους

Τι πληρώνουμε για τη ΔΕΗ και τι προς τρίτους

Σχεδόν ο μισός λογαριασμός της ΔΕΗ που φτάνει στα σπίτια μας είναι γεμάτος από χρεώσεις που δεν αφορούν την αξία για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Συνολικά τα νοικοκυριά πληρώνουν 14 χρεώσεις, εκ των οποίων οι επτά έχουν να κάνουν με την τιμή του ρεύματος που «καίνε». Οι υπόλοιπες επτά προέρχονται από διαφορετικές πηγές, όπως το […]

Continue Reading

Top