Πότε χρειάζεται το πιστοποιητικό ΔΕΗ

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι απαραίτητο δια νόμου εδώ και λίγα χρόνια, τόσο για νέα όσο και για παλιά κτήρια. Ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου απαιτείται πιστοποιητικοό ΔΕΗ κάθε 1 με 14 χρόνια με βάση τα παρακάτω:

κάτοψη κτιρίου

01.

Για κατοικίες (διαμερίσματα, μονοκατοικίες κλπ) απαιτείται κάθε 14 χρόνια

02.

Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) απαιτείται κάθε 7 χρόνια

03.

Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά απαιτείται κάθε 2 χρόνια

04.

Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, καθώς και για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, parking) απαιτείται κάθε 1 χρόνο.

Ο χρόνος έκδοσης, για το πιστοποιητικο ΔΕΗ για απλές κατοικίες ετοιμάζεται εντός της ημέρας, ενώ για μεγαλύτερα κτήρια χρειάζονται κάποιες μέρες.
Η χρέωση για το απλό πιστοποιητικό ΔΕΗ για κατοικίες ως 100m² είναι από 40€ για Αττική, ενώ για επαρχία και για μεγαλύτερες κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους το κόστος για το πιστοποιητικο ΔΕΗ να είναι υψηλότερο.