Πιστοποιητικό ΔΕΗ από 35 €

Έκδοση σε 24 ώρες. Όλοι οι τεχνικοί μας είναι ηλεκτρολόγοι με μεγάλη εμπειρία και έρχονται στο χώρος σας αυθημερόν για τον απαιτούμενο έλεγχο. Για τον υπολογισμό του κόστους ανάλογα με τα τετραγωνικά σας, πατήστε εδώ.

Άμεση έκδοση σε 24 ώρες και δυνατότητα κατάθεσης από εμάς στο ΔΕΔΔΗΕ χωρίς extra κόστος.

01.

Είναι απαραίτητο

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι το απαραίτητο έγγραφο που πιστοποιεί την καταλληλότητα μιας εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ύστερα από τον απαιτούμενο έλεγχο και τις κατάλληλες μετρήσεις.

02.

Δεν είναι τυπικό

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ δεν είναι ενα τυπικό χαρτί για τη ΔΕΗ καθώς ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και την ασφάλεια όσων ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο.

03.

Έχει διάρκεια

Το πιστοποιητικό για μονοκατοικίεςκαι διαμερίσματα έχει διάρκεια ισχύος 14 χρόνια, και 7 χρόνια σε επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύλεκτα υλικά.

Το Πιστοποιητικό ΔΕΗ

Είναι σχετικά νέο έγγραφο που με βάση τον υπάρχον νόμο από την 1η Νοεμβρίου 2011 πρέπει να εκδίδεται για κάθε κτήριο. Το πιστοποιητικό ανάλογα με τη μορφή και τη χρήση του κτηρίου πρέπει να επανεκδίδεται κάθε 1 με 12 έτη. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο, είναι για την έκδοση κάθε νέας παροχής ρεύματος της ΔΕΗ, για την επανασύνδεση παλιάς παροχής, για την αλλαγή του ονόματος στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός, ενώ τέλος το πιστοποιητικό χρειάζεται ακόμα και για αίτηση αύξησης της παροχής.

Το πιστοποιητικό που εκδίδει ένας ηλεκτρολόγος πρέπει να αποτελείται από τα εξής έγγραφα:
1. Υπεύθυνη δήλωση από αδειούχο ηλεκτρολόγο
2. Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
3. Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ
4. Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα
5. Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης

Κόστος έκδοσης 

Τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) Κόστος
έως 30 τετραγωνικά35€ + ΦΠΑ
από 31 τ.μ. έως 50 τ.μ.40€ + ΦΠΑ
από 51 τ.μ. έως 100 τ.μ.45€ + ΦΠΑ
από 101 τ.μ. έως 150 τ.μ.55€ + ΦΠΑ
από 151 τ.μ. έως 200 τ.μ.65€ + ΦΠΑ
από 201 τ.μ. έως 250 τ.μ.77€ + ΦΠΑ
από 251 τ.μ. έως 300 τ.μ.93€ + ΦΠΑ
άνω των 300 τ.μ.0,5€ ανά τ.μ.

Από 1/3/2023 οι ΥΔΕ θα κατατίθονται ψηφιακά και είναι απαραίτητη η ψηφιακή  υπογραφή πελάτη με κωδικούς taxis για την οριστική υποβολή

Ψηφιακή υποβολή

Για τις εγκαταστάσεις χωρίς ρεύμα απαιτείται η έκδοση 2 ΥΔΕ

Εγκαταστάσεις χωρίς ρεύμα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για να ορίσουμε συνάντηση στο ακίνητο που θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης για το πιστοποιητικό. Να έχετε μαζί σας τον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ. Η διαδικασία της έκδοσης για το πιστοποιητικό περιλαμβάνει την επίσκεψη στο χώρο σας και τις μετρήσεις με το πιστοποιημένο όργανο.

Εργαλεία μέτρησης τάσης

Είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό ΔΕΗ;

Πόσο κοστίζει το πιστοποιητικό ΔΕΗ;

Πώς θα αποκτήσω το πιστοποιητικό ΔΕΗ;